Til Nederland for å bli bedre

Ben Offerbeek tar med seg to av sine elever lørdag når han skal til Nederland. I to uker skal han sammen med Rune Fredriksen og Per Helge Bru­voll på treningsleir for utøvere av Goyu-Kai karate, nærmere bestemt i Dongen i Offerbeeks hjemland. Der skal de gjenn­omgå to daglige økter i to uker under Stan Charleston som har 3. grad av DAN, som det heter på fagspråket.

Noen billig affære blir det ikke. 28.000 kroner koster det for de to Narvik-guttene å være med på kurset som gjør dem til instruktører når de kommer hjem igjen. – Det er de to mest seriøse som har fatt denne anledningen til å skole­re seg, forteller Ben Offerbeek.

Nye impulser

– Det som er viktig for Rune og Per Helge er at de får nye impul­ser og bedre undervisning enn det jeg kan gi i Narvik. Dessuten får de også anledning til å bedre teknikken, forteller Offerbeek.

I dag er det om lag 100 personer som holder på med idretten han har tatt med seg til Narvik, og det­te antallet har vært stabilt de tre siste årene. Alderen på med­lemmene spenner seg fra fem til 35 år, og begge kjønn er represen­tert.

NNM i april

Det ser også ut til å gå mot et uof­fisiellt karate-NNM i Narvik til våren. Det er tre klubber til i Nord-Norge (Mo, Bodø og Trom­sø), og klubbene utøver forskjelli­ge stilarter av karate.

– Det blir i så fall det første NNM, og vi satser på å utvikle samarbeidet mellom de forskjelli­ge klubbene. Det er fire måneder til det skal skje, og vi trenger den tiden til å forberede mesterskapet, avslutter Ben Offerbeek som idag sitter på flyet til Nederland sam­men med sine to elever som satser på å komme tilbake som langt bedre skolerte karate-utøvere et­ter et par uker i Nederland.