Disse to fra Narvik Karateklubb drar til det skandinaviske mesterskapet i Karlskoga i helgen: F v: Jan Erik Johansen, Hans Morten Johansen, Ben Offerbeek, Sara Offerbeek, Elisabeth Offerbeek, Geir Blomli, Frode Bergfald. Bak står Bj¢rn Rams/and (t v) og Tommy Pettersen. Lars Joh­ansen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Narvik Karateklubb til Nordisk og EM

For første gang i klubbens historie skal Narvik Karateklubb delta i det Skandinaviske Goju-Kai mesterskapet som blir avviklet i Karlskoga i Sverige til helgen. Fra malmbyen drar 10 utøvere hvorav åtte skal delta i mesterskapet. Fra Karlskoga går turen videre til Nederland for fire stykker. Der skal Geir Blomli og Ben Offerbeek delta i Europames­terskapet for samme stilretning.

I slutten av februar ble Narvik Karateklubb tatt opp i Norges Idrettsforbund. Det skandinaviske mesterskapet er således den første store oppgaven for klubben, som pr i dag er den største klubben i Norge innen Goju-Kai stilen. En stil som forøvrig kjennetegnes av sterk kinesisk innflyttelse.

For  lære

Dynamo og drivkraft Narvik Karateklubb, Ben Offerbeek sier at klubben ikke har satt seg noen spesiell målsetting i det skandina­viske mesterskapet: – Det er førs­te gang vi er med i et slikt mester­skap og vi drar primært for å lære, forteller han. Det er 10 tykker fra Narvik som drar, men det var egentlig ikke helt etter planen: – I begynnelsen var det meningen at bare jeg og min familie pluss Geir Blomli skulle dra. Så spurte de andre om de ikke kunne få være med, sier Offerbeek. Dette var i orden fra klubbens side, bare de dekket sine utgifter selv. – Dette viser litt av treningsiveren, sier en tydelig fornøyd Ben Offerbeek.

Til EM

Det skandinaviske mesterska­pet går av stabelen i tidsrommet 10. – 14. juni. Fra Sverige går så tu­ren videre til Zeist i Nederland der EM i Goju-Kai skal avvikles. Hit drar bare familien Offerbeek og Geir Blomli. Meningen er at ihvertfall Ben skal delta i mester­skapet, kanskje også Geir. En hard måte å skaffe seg lærdom på blir det i hvert fall.

Det skandinaviske mesterska­pet kombineres også med en tre­ningsleir. Hovedinstruktør der vil være lngo de Jong, bosatt i Sveri­ge og en av verdens største kapasi­teter innen Goju-Kai. Det er vel verdt å nevne at den samme De Jong ogsa har instruert Narvik Karateklubb og at han fortsatt har god kontakt med klubben i malm­byen.

9juni1989