NINAS STORE DAG: Nina Jakobsen kan smile bredt etter at hun har sikret seg svart belte i karate.

VELKOMMEN ETTER: Ben Offerbeek gratulerer sin sambo­er med det svarte beltet. Offerbeek har hatt svart belte i mange år.

Endelig for Nina

Fikk svart belte etter år med trening

Narvik karateklubbs Nina Jakobsen har trent fem dager i uka i 8 ar. I forrige uke fikk hun endelig lønn for strevet. – Det ligger mye hardjobb bak det svarte beltet, sier hun.

Mange kvinner har svart belte i shopping og er på topp i den «sporten». Nina Jakobsen har svart belte der det egentlig hører hjemme – i karate.

Etter nesten fire timer med beinhard gradering onsdag ettermiddag og kveld i forrige uke, kunne Nina endelig slappe av – med det sorte beltet rundt livet. Og beltet ble delt ut av samboer og mangeårig svart belteinnehaver Ben Offerbeek.

Merkedag

– Dette er en stor dag for meg. Jeg har jobbet kontinuerlig de siste drøye åtte arene for å kom­me hit. Det er stort, helt klart en merkedag for meg, forklarer Ni­na Jakobsen.

Nina var imidlertid ikke alene om å få seg et nytt belte i Narvik Karateklubb forleden, men ing­en av de andre har kommet helt fram til det svarte beltet. En hel rekke av Narvik Karateklubbs utøvere gikk gjennom grade­ringen som endte med at samtli­ge fikk et nytt belte. Ben Offer­beek var stolt av samboeren sin.

– Hun har vært veldig flink, trent godt og holdt fokus hele veien. Det svarte beltet var vel­dig fortjent, sier Offerbeek.

Framgang

I en gradering blir det vurdert om du har hatt nok framgang og holder et høyt nok nivå til å ta steget opp til et nytt belte som ligger hakket høyere på rangsti­gen. Holdning, innstilling og teknikk i bade kamp og mønster er blant faktorene som blir vur­dert. Etter 8 år med trening har altså Nina Jakobsen gatt den lange veien fra nybegynner til innehaver av svart belte i kara­te.

Motivasjon

– Tidsmessig er det egentlig helt etter boka. Men man må klare å holde på hele tiden og ikke hol­de opp. Mange klarer å holde på en stund, men så skjer det ting som gjør at de slutter. Jeg har hatt så store barn at jeg har kunnet bruke mye tid på hobby­en min. Det er litt av grunnen til at jeg har det svarte beltet i dag. Men det er ikke bare å få nye belter som har drevet meg. Det er en veldig spennende sport og veldig god trening, sier Nina Ja­kobsen.

Narvik Karateklubb tok får øv­rig sommerferie etter grade­ringen i forrige uke. Etter ferien begynner den tøffe veien mot et nytt belte med en annen farge for utøverne i Narvik Karate­klubb.

Fakta om gradering

Gradering i karate blir gjort for å stadfeste at man har utviklet sine kunnskaper og ferdigheter innen karate. Alle karatekaer bærer et belte rundt livet som viser hvilken gradering man har. I Shotokan Ka­rate går man fra hvitt (9. kyu) til gult (8. kyu), oransje, rødt, grønt, blått, lilla, og tre brune helter. Å gå fra 1. kyu som er det siste brune beltet til svart belte (1. dan) er et stort skritt for mange.

Gradering skjer som oftest hvert halve år, avhengig av ferdigheter, klubb og stilart.

Karate er en samlebetegnelse på mange stilarter, som har forskjelli­ge måter å gradere på, forskjellige farger på beltene, forskjellige kata­er og tradisjoner. Fargen på beltene som er nevnt ovenfor vil derfor ik­ke stemme overens med alles kunnskaper.

 

Tommy Jensen
Fremover

GLAD JENTE: Sunniva Rydberg(14) får hjelp av Ben Offerbeek til å ta på det nye beltet – et blått sådan.

9juni2007