Norgesmesterskap 2021

Norgesmesterskap har vanligvis blitt avhold i mars. Pga. korona ble det ikke avholdt ordinært norgesmesterskap våren 2021.

stroke2